Personal

Anncatrin
Ägare, försäljare och ansvarar för hembesöken.

Esta
Vår sömmerska (och klippa i butiken) och hon är även försäljare i butiken.

Matilda
Anställd för snart 2 år sedan och är Anncatrins dotter.
Hon är försäljare och butikschef.